GAIA:agenda Naturlig byggeri Grønn livsstil Aktivhus Nettverk
NB
 
 
GAIA agenda er et utstillingsvindu for bærekraftig livsstil. Vi setter tidsaktuelle temaer på agendaen. I 2012 - 2014 er fokuset "Mat og jord, der du bor", MAJOBO, som inviterer til en nasjonal dugnad for økologisk og kortreist mat. Målsetningen er bred debatt og økt bevissthet rundt økologisk og lokalprodusert mat og å motivere til økologisk dyrking i by og på land.

Det er mange som går med drømmer i magen om å produsere lokal og kortreist mat, og hvis du trenger startkapital for å komme i gang kan et forbrukslån på dagen være en god start.


majobo

Informasjon og påmelding
Mat og jord, der du bor 2012 er et arrangement om kortreist og økologisk mat. Det er en møteplass der vi inspirerer hverandre til handling. Arrangementet er todelt og består av et seminar på dagtid og et kveldsarrangement med MAJOBO-glimt.

Du kan søke om midler til å delta på seminaret ved å søke om dette hos denne leverandøren av lån.
glimt Informasjon og påmelding
På MAJOBO glimt får 12 bemerkelsesverdige MAJOBO-prosjekter fra dyrkingsesongen 2012 presentere seg. DogA-baren er åpen, og det blir live musikk med Sturm und Drang.

majobo
Informasjon og påmelding
MAJOBO: Bli med på å skape et nettverk av 1000 økologiske hager, MAJOBO prosjekter, i dyrkingssesongen 2012; i byer og forsteder, ved skoler, i parker, på gårder og balkonger, på tak og i vinduskarmen.

fb Informasjon
Framtidens byer, Miljøverndepartementet, støtter tre MAJOBO piloter i Oslo: Ankerløkka, MAJOBOs takhage på ALNA Senter. Herligheten/Telthusbakken/Prinsdal.

AKTIVITETER

Gaia Agenda 2012–14
MAT OG JORD, DER DU BOR

Fra 2012 er et tre-årig prosjekt iverksatt. Det overordnete temaet er
"Mat og jord, der du bor". Vi ønsker bred debatt og økt bevissthet rundt økologisk og kortreist mat, og å motivere til økologisk dyrking i by og på land. Klimagevinsten ved kortreist og økologisk mat er vesentlig. Grønne byer med egenprodusert mat er et fremtidsmål. Vi ønsker å skape et bredt nettverk av mennesker og hager; barn, ungdom og pensjonerte, politikere og marginaliserte, filosofer og praktikere, erfarne dyrkere og nybegynnere. Matplantene kan dyrkes på balkongen, i parken, på skolen, på jobben, i hagen og på gården. Sammen skal vi øve oss på fremtiden!

2012

Sammen skal vi lage et nettverk av 1000 økologiske
hager vekstsesongen 2012 og avslutte med et stort
seminar på DogA i Oslo 30 august

2013

Sosialt entreprenørskap; Læring, mestring og livsglede gjennom praktisk arbeid med jord og mat. Majobo-prosjektet fortsetter

2014

Omsorg, fellesskap og mangfold –sosialt, kulturelt og biologisk – gjennom dyrking. Majobo-prosjektet fortsetter


TIDLIGERE AKTIVITETER


BORTENFOR PASSIVHUS

Arkitektforeningen, Oslo 17/18 november 2011
Debatt ble åpnet om at det finnes mange veier
til målet om bærekraftig arkitektur
- hvordan åpne for innovative designløsninger
og materialvalg for å møte miljøutfordringer.
 
 
 
 

 
 

.

Gaia:agenda sekretariat
majobo
Besøk MAJOBO på
majobofacebook
Nyhetsbrev No 1 2012
Nyhetsbrev No 2 2012

 I SAMARBEID MEDgrønn

hage

fremtiden

oikos

norsk

kitchen

coop
©2011 Naturlig Byggeri. All rights reserved