Avdrag

Når du har sammenlignet dine søknader i et system som lar deg sammenligne vil det være veldig enkelt å få ting til å bli slik du vil. Enten vil du raskt se ut i fra disse lånene at du får akkurat det du vil få, eller så ser du ut i fra de samme lånene at det ikke er noen sjanse for deg som prøver. Når du ser på et lån uten sikkerhet ser du nok sikkert på renten. Det er renten som gir deg kostnaden.

Vi anbefaler folk å huske på at du skal betale avdrag også. Du kan jo få rentefrie lån, men det er først når avdragene kommer at det er viktig å huske på at det kommer til å koste ganske mye mer enn du kanskje tenkte over i første omgang.