GAIA:agenda Naturlig byggeri Grønn livsstil Aktivhus Nettverk Kontakt
 

AKTIVITETER

1000 ØKOLOGISKE HAGER
MAJOBO-prosjektet

I 2012 er temaet ”Mat og jord, der du bor”. Vi ønsker bred debatt og økt bevissthet rundt økologisk og lokalprodusert mat og å motivere til økologisk dyrking i by og på land. Klimagevinsten ved kortreist og økologisk mat er vesentlig og forankrer prosjektet i et bærekraftig perspektiv. Prosjektet er todelt; 1000 økologiske hager etableres utover sesongen 2012, disse kaller vi Majobo-hager. Majobo-prosjektet munner ut i seminaret den 30.august i Oslo.

1000 ØKOLOGISKE HAGER
MAJOBO-hagene; Mat og Jord, der du Bor

Bli med på å skape et nettverk av 1000 økologiske Majobo-hager i dyrkingssesongen 2012; i byer og forsteder, ved skoler, i parker, på gårder og balkonger, på tak og i vinduskarmen. Sammen skal vi skape kunnskap, få erfaring, og gi et synlig bidrag til den offentlige nasjonale dugnad om å nå 15% økologisk dyrking og forbruk innen 2020. Meld deg på i dag på gaia-agenda.no.

-Du blir med på et nasjonalt løft hvor vi sammen viser vilje og mulighet
til å få til mer økologisk dyrking i eget nærmiljø
-Slik deltar du på å øke bevissthet og etterspørsel etter kortreist og
økologisk mat
-Alle kan bli med, det er ingen forpliktelser! Du får gleden av å dyrke ferske
grønnsaker
-Om du vil kan du sende inn foto og beskrivelse av din Majobo-hage og delta i en
konkurranse med fine premier
-Kreative hager vil inviteres til å presentere på seminaret
-Innovative og bemerkelsesverdige dyrkningsprosjekter vil samles i boken "Mat og jord, der du bor. Majobo-prosjekter 2012"

http://gaia-agenda.no/matogjord/pamelding.html

Informasjon(pdf)
påmelding
For Innsending av ditt materiale

SEMINARET 2012
MAT OG JORD, DER DU BOR

Gaia Agenda seminaret 2012 går av stabelen torsdag 30. august på DogA ved Akerselva i Oslo. Utenfor DogA, midt i Oslo, skal økologiske urter og grønnsaker dyrkes og danne en Majobo-hage. Bymiljøetaten, Oslo kommune samarbeider med Gaia-agenda om denne hagen.

På dagtid holder profilerte personer foredrag for oss i spennet mellom filosofi, politikk og praksis. Etter en middagspause møtes vi igjen på DogA til en rekke kortere presentasjoner av bemerkelsesverdige Majobo-hager. Dagen avsluttes med en fest.

Informasjon
påmelding

Tilbake

Gaia:agenda sekretariat
majobo
Besøk MAJOBO på
majobo


majobo

majobo

kurs

I SAMARBEID MED

oslo

grønn

hage

fremtiden

oikos

norsk

kitchen

 
©2011 Naturlig Byggeri. All rights reserved
s