----- uk rus
 


Velkommen til BRO

BRO er en ideell stiftelse som utvikler og driver et langsiktig miljøsamarbeid med Russland. BRO arbeider med
ungdom, bærekraftige byggemetoder, kunnskap- og kulturutveksling. BRO samarbeider med Svetlana Village
for psykisk utviklingshemmede og bidrar til å skape et godt bo- og levetilbud.


byggeturer tur

eco

Latest news The Shelter ECODOM

     
bilde

 

 

 
©2010 Naturlig Byggeri. All rights reserved
Made by Lundh Media