GAIA:agenda Naturlig byggeri Grønn livsstil Aktivhus Nettverk Kontakt
nb
 

HVA ER ET AKTIVHUS

Aktivhus er et miljøhuskonsept
som er basert på en helhetlig
miljøtenkning som omfatter;
energi, inneklima og miljø.

Tilbake

OM PASSIVHUS OG AKTIVHUS

Følg diskusjonen om framtidens byggemetoder.


Miljøparadokser i byggebransjen
av Anne Sigrid Nordby
og Frederica Miller

KWh / CO2 - notat til energiutvalget Gaia Arkitekter

Ønsk aktivhuset velkommen
Av Rolf Jacobsen
Arkitektnytt nr. 11. 2010.


AKTIVHUS standarden


Her presenteres et forslag til en standard som definerer
sentrale krav til et Aktivhus.
©2011 Naturlig Byggeri. All rights reserved