GAIA:agenda Naturlig byggeri Grønn livsstil Aktivhus Nettverk Kontakt
 


AKTIVHUS STANDAREN

AKTIVHUS

Et Aktivhus er et helhetlig miljøhuskonsept hvor energi, inneklima og miljø
i samspill gir klimanøytrale, bærekraftige og driftssikre bygninger.
Måloppnåelse knyttes til begrepet ”Faktor 10”.

ENERGI


Primærenergi; Et Aktivhus skal bygges av fornybare eller rike råvareressurser
som krever lavt energiforbruk i produksjon og korte transportavstander.

Energieffektiv; Et Aktivhus skal bygges med svært høyt nivå av energieffektive
løsninger i design, arealeffektivitet, isolasjonsnivå, vindtetthet og installert utstyr.

Fornybare energikilder; Et Aktivhus skal oppnå høy grad av energinøytralitet
ved bruk av fornybare energikilder integrert i bygningen eller lokalt produsert.
INNEKLIMA

Sunne byggematerialer; Et Aktivhus skal sikres et sunt og trygt inneklima
gjennom konsekvent bruk av naturnære og inneklimasikre byggematerialer.

Naturlig ventilasjon; Et Aktivhus skal sikres god inneluft fortrinnsvis gjennom bruk
av naturlig ventilasjon som er driftssikkert, brukerstyrt og tilpasset årstidsvariasjoner.

Fuktregulering; Et Aktivhus skal sikres optimal luftfuktighet i innemiljøet
gjennom bruk av fuktregulerende byggematerialer og diffusjonsåpne
konstruksjoner. I tillegg skal innetemperatur reguleres for et optimalt inneklima.
MILJØ

Vugge til vugge; Et Aktivhus skal ha en vugge til vugge strategi
som omfatter produksjon, drift og gjenbruksfase.

Miljøvennlige materialer; Et Aktivhus bygges konsekvent av miljøvennlige
og inneklimasikre materialer og benytter ressurser som er fornybare
eller rike lagerressurser, og som ikke forurensende eller truer biologisk mangfold.

Stedstilpassning; Et Aktivhus søker en optimal tilpassning til sted og klima
samt å benytte lokale ressurser i størst mulig grad.


Tilbake

yinyan
energi
inneklima
miljo
©2011 Naturlig Byggeri. All rights reserved